Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 16.10.2019

16 Οκτωβρίου 2019

Χρήστος Λούκος

Αμπέλι, κρασί και κοινωνία: Μερικές σκέψεις για την οινοπαραγωγή

και τους οινοπαραγωγούς στη Σαντορίνη (περίπου 1830-1940)

Η Σαντορίνη είναι κυρίως γνωστή για το ηφαίστειό της, τις μινωικές αρχαιότητες, τα αμπέλια και το κρασί της και τελευταία για τον τουρισμό της. Σε όλα αυτά υπάρχει μια μικρή ή μεγαλύτερη διαπλοκή. Η ομιλία θα σταθεί στα αμπέλια του νησιού και το προϊόν τους. Θα προσπαθήσει να αναδείξει τη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης του κρασιού: τους ιδιοκτήτες και καλλιεργητές των αμπελιών, τον παραγόμενο οίνο, τις διακυμάνσεις στην παραγωγή του, τον τρόπο εμπορίας του στην εξωτερική κυρίως αγορά, αλλά και την ελληνική και ποιοι εμπλέκονται σε αυτή, τους ένθερμους ή μη καταναλωτές του, τα έσοδα από την πώλησή του και ποιοι τα καρπώνονται κλπ.

Τα φαινόμενα αυτά θα ιδωθούν στη διαδρομή του χρόνου, από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους έως και τον Μεσοπόλεμο, για να φανούν οι συντελούμενες αλλαγές. Θα αναζητηθούν οι επιπτώσεις αυτής της σχεδόν μονοκαλλιέργειας στην οικονομία του νησιού, στις κοινωνικές σχέσεις και στη ζωή των κατοίκων γενικότερα. Θα τονιστούν, τέλος, οι προσπάθειες που επιχειρήθηκαν για να αντιμετωπιστεί η κάμψη της ζήτησης του σαντορινιού οίνου στη Ρωσία και αλλού, κάμψη που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο νησί.

Για τα παραπάνω, αξιοποιήθηκαν, πλην της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και του Τύπου, τεκμήρια που προέκυψαν από την ταξινόμηση των αρχείων των δήμων και κοινοτήτων της Σαντορίνης. Ταξινόμηση που επιχειρήθηκε με νεότερους συναδέλφους σε έξι δεκαπενθήμερες φθινοπωρινές περιπέτειές μας από το 2014 έως το 2019.

Συζητητές: Χριστίνα Αγριαντώνη, Σάκης Δημητριάδης

 

Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 16.10.2019
03/04/2019
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 16.10.2019
Νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων
07/02/2019
Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων (Οκτώβριος 2019-Ιανουάριος 2020)