Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 16.1.2019

Τετάρτη, 16.1.2019
Αγγελική Χριστοδούλου

Συζητητές: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Κώστας Λάππας

              Φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών στον Μεσοπόλεμο. Μια καινούρια ταυτότητα;
 
Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει συστηματική έρευνα και σημαντική παραγωγή μελετών για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον φοιτητικό πληθυσμό κατά τον 19ο αιώνα. Η παραγωγή εμπλούτισε αποφασιστικά τη σχετική βιβλιογραφία προς νέες κατευθύνσεις, συγκριτικά με τις παλαιότερες, οι οποίες αναδείκνυαν κυρίως τον εθνικό ρόλο και την δημόσια παρουσία του ιδρύματος, διαθέτοντας πλέον μια σαφή εικόνα για το φοιτητικό σώμα κατά τον 19ο αιώνα. Πρόκειται για έναν πληθυσμό που συγκροτεί τη δική του ταυτότητα και παρουσία, με βάση μια σειρά από παράγοντες: την αδιάλειπτη συμμετοχή των φοιτητών σε εθνικούς και πολιτικούς αγώνες, την διαφοροποίηση απέναντι στους υπόλοιπους νέους σχετικά με το επιστημονικό κεφάλαιο που κατείχαν και τις συνακόλουθες διεκδικήσεις τους, καθώς και τις προσδοκίες της κοινωνίας για το διάδοχο επιστημονικό και επαγγελματικό δυναμικό που θα στελέχωνε και θα εκσυγχρόνιζε τη χώρα. Στον Μεσοπόλεμο υπάρχουν μια σειρά από αλλαγές. Καταρχάς στην ίδια την ανώτατη εκπαίδευση, λόγω της διεύρυνσής της και της προσπάθειας του βενιζελικού στρατόπεδου για επαγγελματοποίηση των σπουδών και στροφή προς την εξειδίκευση. Και από την άλλη, στο φοιτητικό σώμα λόγω της αύξησης του αριθμού των φοιτητών και ιδίως των φοιτητριών, της επιβολής διδάκτρων από τα τέλη του 19ου αιώνα, της καθιέρωσης των εισαγωγικών εξετάσεων και της δυνατότητας νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης. Κεντρικό ερώτημα της ανακοίνωσης είναι εάν και πόσο οι αλλαγές αυτές συγκροτούν μια νέα ταυτότητα του φοιτητικού σώματος, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής, τα ιδεολογικά ρεύματα, αλλά και την ίδια τη νοηματοδότηση της έννοιας νεολαία κατά την περίοδο αυτή. 
Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 16.1.2019
16/01/2019
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 16.1.2019
Νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων
28/02/2018
Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων (Οκτώβριος 2018-Ιανουάριος 2019)