Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 8.5.2019

8 Μαΐου 2019
 

Σωκράτης Πετμεζάς

Αγροτικό ζήτημα και αγροτική μεταρρύθμιση στην Οθωμανική και μετα-οθωμανική επικράτεια: συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες διαδικασίες;

Η μεταρρύθμιση των έγγειων σχέσεων και οι σχετικές πολιτικές και ιδεολογικές συγκρούσεις που εκδηλώθηκαν γύρω από το λεγόμενο «αγροτικό ζήτημα» έχει μελετηθεί κατά περίπτωση και αποσπασματικά, ως μια σειρά από πολιτικές και ιδεολογικές συγκρούσεις ή έγγειους μετασχηματισμούς. Επιπλέον, παρότι τόσο η Ελλάδα όσο και τα άλλα Βαλκανικά κράτη και η Τουρκία, προήλθαν από την ίδια οθωμανική αυτοκρατορική μήτρα, ελάχιστες συγκριτικές συσχετίσεις έγιναν μεταξύ των αντίστοιχων φαινομένων, ενώ η Οθωμανική-Τουρκική περίπτωση έχει αναδειχθεί, ρητά ή άρρητα, ως ο εθνικός αντίποδας για κάθε βαλκανική χώρα. Η παρουσίαση θα επιχειρήσει να υπονομεύσει, εν μέρει τουλάχιστον, αυτή την αντίληψη και να επισημάνει ότι, κατά τον 19ο και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, τόσο τα Βαλκανικά κράτη όσο και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε συνθήκες ταχύτατης εμπορευματοποίησης της παραγωγής και των παραγωγικών σχέσεων, επιχείρησαν με παράλληλο τρόπο να αντιμετωπίσουν το κοινό πρόβλημα του μετασχηματισμού των υπαρκτών επάλληλων ιδιοκτησιακών σχέσεων στην ύπαιθρο με τρόπο που να διευκολύνει την αύξηση των δημοσίων φορολογικών 
εσόδων, να ενισχύσει την νομιμότητα της κεντρικής εξουσίας και να υπονομεύσει ή να ελέγξει την ισχύ των τοπικών ή/και των γεωπολιτικών ανταγωνιστών της.

Συζητητές: Αλέξης Φραγκιάδης, Χρήστος Χατζηιωσήφ

Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 8.5.2019
03/04/2019
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 8.5.2019
Νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων
07/02/2019
Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων (Ιανουάριος 2019-Ιούνιος 2019)