Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 15.2.17

Τετάρτη, 15.2.2017

Νίκος Καραπιδάκης

Συζητήτρια: Νικολέτα Γιαντσή

Οι μεσαιωνικές σπουδές σήμερα

Πού βρίσκονται σήμερα οι μεσαιωνικές σπουδές; Ποια είναι η διαφορά του δημοσίου λόγου περί Μεσαίωνα και των επιστημονικών σπουδών για τον Μεσαίωνα. Ποια εικόνα έχουμε σήμερα για τα μεγάλα και παραδοσιακά θέματα των μεσαιωνικών σπουδών; Μέσα από ποιους δρόμους και ποιες μεθόδους έχουν ανανεωθεί οι μεσαιωνικές σπουδές καθώς και η γνώση που έχουμε σήμερα γι’ αυτήν την περίοδο, που σήμερα θεωρούμε όλο και μακρύτερη και εκτεινόμενη έξω από τα παραδοσιακά της όρια μεταξύ του 5ου και του 15ου αιώνα.
Τελευταία νέα
Νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων
14/02/2017
Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2017)
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 15.2.17
26/01/2017
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 15.2.17