Ψηφιοποιημένο υλικό
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίαςhttp://www.epset.gr/ Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκώνhttp://openarchives.gr/ Ψηφιοποιημένο υλικό των Γενικών Αρχείων του Κράτουςhttp://arxeiomnimon.gak.gr/ Νεοελληνική εικονιστική προσωπογραφία http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/14056 Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδώνhttp://anemi.lib.uoc.gr/ Δημόσιες βιβλιοθήκες - Ψηφιοποιημένα βιβλία http://publiclibs.ypepth.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1 Ελληνικά περιοδικά του 19ου αιώνα - Κοσμόπολις http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/ Ελληνικά περιοδικά του 19ου και αρχόμενου 20ού αι. - Πλειάςhttp://xantho.lis.upatras.gr/pleias/ Ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά του 20ού αι. http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cnode=488&cpage=NODE Εφημερίδες 19ου και 20ού αι. - Εθνική Βιβλιοθήκηhttp://efimeris.nlg.gr/ns/main.html Ελληνικές εφημερίδες 19ου-20ού αι. - Βιβλιοθήκη της Βουλήςhttp://catalog.parliament.gr/ Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας - Δημοσιεύματαhttp://www.iaen.gr/ Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβώνhttp://phdtheses.ekt.gr/eadd/
Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση, 16.6.2021, 20:00
16/06/2021
Σοφία Ζησιμοπούλου

Δημόσιοι διανοούμενοι και οπτικοακουστικά αρχεία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
Εξετάζοντας φι...
Νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων
09/02/2021
Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων (Φεβρουάριος 2021-Ιούνιος 2021)

Λόγω των έκτακτων συνθηκών το εαρινό πρόγραμμ...