Ψηφιοποιημένο υλικό
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίαςhttp://www.epset.gr/ Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκώνhttp://openarchives.gr/ Ψηφιοποιημένο υλικό των Γενικών Αρχείων του Κράτουςhttp://arxeiomnimon.gak.gr/ Νεοελληνική εικονιστική προσωπογραφία http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/14056 Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδώνhttp://anemi.lib.uoc.gr/ Δημόσιες βιβλιοθήκες - Ψηφιοποιημένα βιβλία http://publiclibs.ypepth.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1 Ελληνικά περιοδικά του 19ου αιώνα - Κοσμόπολις http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/ Ελληνικά περιοδικά του 19ου και αρχόμενου 20ού αι. - Πλειάςhttp://xantho.lis.upatras.gr/pleias/ Ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά του 20ού αι. http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cnode=488&cpage=NODE Εφημερίδες 19ου και 20ού αι. - Εθνική Βιβλιοθήκηhttp://efimeris.nlg.gr/ns/main.html Ελληνικές εφημερίδες 19ου-20ού αι. - Βιβλιοθήκη της Βουλήςhttp://catalog.parliament.gr/ Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας - Δημοσιεύματαhttp://www.iaen.gr/ Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβώνhttp://phdtheses.ekt.gr/eadd/
Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση, 15.054.2024, 20:00
25/03/2024
Μάνος Αυγερίδης,

Το εκλογικό δικαίωμα και η πολιτική Ελληνική Αντίσταση: δημιουργώντας εθνικές ιστορίες σε έναν ψυχροπολεμικ...