Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση, 20.10.2021, 20:00
06/10/2021
Χριστίνα Κονιάλη,

Η ΕΠΟΝ από την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο, 1945-1946.

Συζητητές: Πολυμέρης Βόγλης, Ηλίας Νικολακόπουλος
<...
Νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων
09/02/2021
Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων (Οκτώβριος 2021-Ιοάνουάριος 2021)

Λόγω των έκτακτων συνθηκών το χειμερινό πρό...