Διοικητικό Συμβούλιο - Επιτροπές


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
Η ΕΜΝΕ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για ένα χρόνο. Λεπτομέρειες βλ. στο Καταστατικό.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018
Πρόεδρος Σοφία Ματθαίου  sofmat@eie.gr 
Αντιπρόεδρος Φιλίππα Χορόζη  filippa.chorozi@gmail.com
Γραμματέας Βαγγέλης Σαράφης vagsar@hotmail.com
Ταμίας Αγγελική Χριστοδούλου aggchristodoulou@yahoo.gr
Μέλος Χρήστος Λούκος loukos@uoc.gr


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Για την υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων της Εταιρείας ορίζονται από το Δ.Σ. ειδικές επιτροπές, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη. Η σύσταση μιας επιτροπής αποφασίζεται όταν κάποια από τα μέλη της Εταιρείας προτείνουν ένα θέμα και διαπιστωθεί γενικότερο ενδιαφέρον γι' αυτό. Η συμμετοχή σε όλες σχεδόν τις επιτροπές είναι ελεύθερη· αρκεί ή βούληση του ενδιαφερομένου. Οι επιτροπές λειτουργούν με σχετική αυτονομία από το Δ.Σ. και το έργο τους συζητείται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση. Από την ίδρυση της ΕΜΝΕ ως σήμερα λειτούργησαν ή συνεχίζουν να λειτουργούν οι εξής επιτροπές: Συντακτική Επιτροπή για την έκδοση του περιοδικού Μνήμων, Επιτροπή Βιβλιογραφίας για τη σύνταξη της Βιβλιογραφίας της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού, Επιτροπή Παρουσιάσεων για την κατάρτιση του προγράμματος ομιλιών και συζητήσεων της ΕΜΝΕ, Επιτροπή Ερμούπολης για την ταξινόμηση του Δημοτικού Αρχείου της πόλης, Επιτροπή Ειδικών Εκδόσεων για τον προγραμματισμό των αυτοτελών εκδόσεων της ΕΜΝΕ, Επιτροπή αποδελτίωσης εφημερίδων, Επιτροπή Βιβλιοθήκης της ΕΜΝΕ, Επιτροπή Πληροφορικής, Επιτροπή Αρχείου.


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2017-2018
[Εξελεγκτική] [Βιβλιοθήκης] [Συναντήσεων-συζητήσεων] [Αρχείου] [Ειδικών Εκδόσεων] [Συντακτική]
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Δημήτρης Δημητρόπουλος  dimdim@eie.gr 
Κώστας Μέκκας k.mekkas@gmail.com
Κατερίνα Δέδε kdede@eie.gr
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Ελένη Μολφέση emolfesi@eie.gr
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης kne@eie.gr
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 
 Άννα Αθανασούλη  ath_anna@hotmail.com
Μαρία Αρβανίτη  marvaniti@hotmail.com
Μάριος Δημητριάδης mariodim85yahoo.gr
Κατερίνα Δέδε kdede@eie.gr 
Βαγγέλης Καραμανωλάκης karamanolakis@askiweb.gr
Μαριτίνα Λεοντσίνη maritinaleontsini@gmail.com
Ίκαρος Μαντούβαλος ikmadou@yahoo.gr
Κώστας Μέκκας k.mekkas@yahoo.com 
Γιάννης Παπακονδύλης john_papak@hotmail.com
Βαγγέλης Σαράφης vagsar@hotmail.com
Μιχάλης Φέστας michfest@hotmail.com
Φιλίππα Χορόζη filippa.chorozi@gmail.com
ΑΡΧΕΙΟΥ
Σοφία Ματθαίου sofmat@eie.gr
Ευγενία Αδαμοπούλου eugadamo@otenet.gr
Βασιλική Τζαχρήστα vastzach40@gmail.com
Υπακοή Χατζημιχαήλ Ipakoi@sch.gr
Χρήστος Χρυσανθόπουλος hrihrisan@gmail.com
ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Χρήστος Λούκος loukos@phl.uoc.gr
Ανδρομάχη Μαρούδα androm.marouda@gmail.com
Βάλλια Ράπτη valliarapti@gmail.com
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης kne@eie.gr
Βασιλική Τζαχρήστα vastzach40@gmail.com
Χρήστος Χρυσανθόπουλος hrihrisan@gmail.com
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΝΗΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΟ 36 (2016)
Δημήτρης Δημητρόπουλος dimdim@eie.gr
Βαγγέλης Καραμανωλάκης karamanolakis@askiweb.gr
Γιάννης Κόκκωνας kokkonas.ionio@gmail.com
Κώστας Λάππας grconlappas@gmail.com
Χρήστος Λούκος  loukos@phl.uoc.gr
Ίκαρος Μαντούβαλος ikmadou@yahoo.gr 
Σοφία Ματθαίου sofmat@eie.gr 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΩΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ
Κώστας Μέκκας k.mekkas@yahoo.com
Χρήστος Τριανταφύλλου vivawarlocks@yahoo.gr
 
Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 13.3.2019
13/03/2019
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 13.3.2019
Νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων
07/02/2019
Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων (Ιανουάριος 2019-Ιούνιος 2019)