Άλλες εκδόσεις
Αρχική » Εκδόσεις » Άλλες εκδόσεις
1. Οδηγός Δημοτικού Αρχείου Ερμούπολης (1821-1949)
Έτος Έκδοσης 1987
Πλήρης τίτλος Οδηγός Δημοτικού Αρχείου Ερμούπολης (1821-1949), Επιμέλεια: Χρήστος Λούκος - Πόπη Πολέμη, 1987, λβ΄+291 σ.
Τιμή 15 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
2. Εικοσαετία 1971-1991
Έτος Έκδοσης 1992
Πλήρης τίτλος Εταιρεία μελέτης Νέου Ελληνισμού, περιοδικό Μνήμων, Εικοσαετία 1971-1991, 1992, 96 σ.
Τιμή 5 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
3. Ευρετήριο περιοδικού Μνήμων, τόμοι 1-20
Έτος Έκδοσης 1998
Πλήρης τίτλος Ευρετήριο περιοδικού Μνήμων, τόμοι 1 (1971)-20 (1998), επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, 1998, 38 σ.
Τιμή 5 €
4. Βιβλιογραφία της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού
Έτος Έκδοσης 2007
Πλήρης τίτλος Βιβλιογραφία της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού 1973-1982, CD-ROM, 2007
Τιμή 20 €
Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 5.6.2019
03/04/2019
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 5.6.2019
Νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων
07/02/2019
Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων (Ιανουάριος 2019-Ιούνιος 2019)