Παραρτήματα περιοδικού ΜΝΗΜΩΝ
1. Die dekorierten Handschriften des Schreibers Matthaios von Myra
Έτος Έκδοσης 1982
Πλήρης τίτλος Olga Gratziou, Die dekorierten Handschriften des Schreibers Matthaios von Myra (1596-1624). Untersuchungen zur griechischen Buchmalerei um 1600, 1982, 4ο, 202 σ.+196 πίν.
Τιμή 45 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
2. Η εφημερίδα Ήλιος του Παναγιώτη Σούτσου
Έτος Έκδοσης 1986
Πλήρης τίτλος Η εφημερίδα Ήλιος του Παναγιώτη Σούτσου, 1833, περιλήψεις - ευρετήρια: Ελένη Φουρναράκη, 1986, κη΄+101 σ.
Τιμή 6 €
3. Η εφημερίδα Εποχή, Ναύπλιο 1834-1835
Έτος Έκδοσης 1986
Πλήρης τίτλος Η εφημερίδα Εποχή, Ναύπλιο 1834-1835, περιλήψεις - ευρετήρια: Τόνια Κιουσοπούλου, 1986, κ΄+ 93 σ.
Τιμή 6 €
4. Νικόλαος Σκούφος
Έτος Έκδοσης 1990
Πλήρης τίτλος Δέσποινα Κατηφόρη, Νικόλαος Σκούφος: Σχεδίασμα βιογραφίας, 1990, 104 σ.
Τιμή 6 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
5. Τα εμπορικά εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας
Έτος Έκδοσης 1990
Πλήρης τίτλος Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Τα εμπορικά εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας και η Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια του Νικολάου Παπαδοπούλου, 1990, 181 σ.
Τιμή 10 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
6. Σύγχρονα αρχεία, φάκελοι και ιστορική έρευνα
Έτος Έκδοσης 1991
Πλήρης τίτλος Σύγχρονα αρχεία, φάκελοι και ιστορική έρευνα (εισηγήσεις: Σπ. Ασδραχάς, Λ. Βρανούσης, Λ. Δρούλια, Φ. Ηλιού, Αντ. Λιάκος, Σ. Ματθαίου, Γ. Μπαφούνης, Β. Παναγιωτόπουλος), 1991, 69 σ.
Τιμή 5 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
7. Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός του έτους 1861
Έτος Έκδοσης 1991
Πλήρης τίτλος Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός του έτους 1861, Εν Αθήναις 1862 (ανατύπωση), προλεγόμενα - επιμέλεια: Γιάννης Μπαφούνης, 1991. 32+κα΄+ΙΧΧ+99+[3] σ. Συνέκδοση με το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ.
Τιμή 10 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
8. Ελληνικός νεανικός τύπος (1936-1941)
Έτος Έκδοσης 1992 (εξαντλημένο, αλλά διαθέσιμο online)
Εξωτερικός σύνδεσμος Εξωτερικός σύνδεσμος
Πλήρης τίτλος Αγγελική Πανοπούλου - Κώστας Τσικνάκης, Ελληνικός νεανικός τύπος (1936-1941), Καταγραφή, 1992, 263 σ.
Τιμή 0 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
9. Η Επανάσταση του 1821
Έτος Έκδοσης 1994 (εξαντλημένο)
Πλήρης τίτλος Η Επανάσταση του 1821. Αφιέρωμα στη μνήμη της Δέσποινας Θεμελή - Κατηφόρη, 1994, 240 σ
Τιμή 0 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
10. Η αυθεντία του νομίσματος στη νεοελληνική κοινωνία
Έτος Έκδοσης 1995
Πλήρης τίτλος Ευάγγελος Πρόντζας, Η αυθεντία του νομίσματος στη νεοελληνική κοινωνία. Η περίοδος των διατακτικών κερμάτων (1885-1910), 1995, 240 σ.
Τιμή 10 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
11. Σαλαμινιακά έγγραφα
Έτος Έκδοσης 1996
Πλήρης τίτλος Δ. Πάλλας, Σαλαμινιακά έγγραφα Εκδοτική φροντίδα Όλγα Γκράτζιου - Χρήστος Λούκος, 1996, 88 σ.
Τιμή 6 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
12. Αρχείο της βιομηχανίας [...] υιών Ε. Λαδόπουλου
Έτος Έκδοσης 1996
Πλήρης τίτλος Βασιλική Θεοδώρου-Χρήστος Λούκος, Αρχείο της βιομηχανίας Κλωστήριον και Υφαντουργία υιών Ε. Λαδόπουλου, εν Σύρω, 1996, 93 σ.
Τιμή 6 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
13. Ο πολίτης Πέτρος Σκυλίτζης - Ομηρίδης
Έτος Έκδοσης 2003
Πλήρης τίτλος Γιάννης Κόκκωνας, Ο πολίτης Πέτρος Σκυλίτζης – Ομηρίδης 1784-1872. Μελέτη της συμμετοχής ενός ελάσσονος σε γεγονότα μείζονος σημασίας, 2003, 285 σ.
Τιμή 18 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
14. Η ελληνική Στατιστική τον 19ο αιώνα
Έτος Έκδοσης 2003
Πλήρης τίτλος Γιάννης Μπαφούνης, Στατιστική και πλάνη είναι λέξεις συνώνυμοι:Η ελληνική Στατιστική τον 19ο αιώνα, 2003
Τιμή 18 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
15. Δρόμοι κοινοί
Έτος Έκδοσης 2009
Πλήρης τίτλος Δρόμοι κοινοί. Μελέτες για την κοινωνία και τον πολιτισμό αφιερωμένες στην Αικατερίνη Κουμαριανού, 2009, 432 σ.
Τιμή 18 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
16. Η εφημερίδα Χρόνος του Ιωάννη Φιλήμονα, 1833
Έτος Έκδοσης 2010
Πλήρης τίτλος Έλλη Δρούλια, Η εφημερίδα Χρόνος του Ιωάννη Φιλήμονα, 1833, περιλήψεις, ευρετήρια, 2010, 255 σ.
Τιμή 12 €
17. 200 χρόνια από τα επαναστατικά κινήματα της Λατινικής Αμερικής
Έτος Έκδοσης 2011
Πλήρης τίτλος 200 χρόνια από τα επαναστατικά κινήματα για την ανεξαρτησία της Λατινικής Αμερικής, 1810-2010, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 19-20 Νοεμβρίου 2010), επιμέλεια: Μαρία Δαμηλάκου, Χρήστος Λούκος, 2011, 160 σ.
Τιμή 10 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
18. Τυπογραφία και τυπογράφοι
Έτος Έκδοσης 2013
Πλήρης τίτλος Τυπογραφία και τυπογράφοι. Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη του τυπογράφου Χρίστου Γ. Μανουσαρίδη
Τιμή 15 €
Συνοδευτικό αρχείο Κατέβασμα αρχείου
Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση, 12,06.2024, 20:00
25/03/2024
Γιάννης Σπυρόπουλος

«Αφιλέμποροι, αβιομήχανοι, αμαθείς;» Τι έχουν να μας πουν οι οθωμανικές πηγές για τη μουσουλμανική εμπορικ...