Επόμενη συνάντηση, 26.1.2022, 20:00

 
Το θεσμικό πλαίσιο και η γραφειοκρατία της αποκατάστασης των αγωνιστών 
της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1906)
 
Ποιες υπήρξαν οι νομοθετικές δεσμεύσεις και αποφάσεις αναφορικά με την αποκατάσταση των συντελεστών της Ελληνικής Επανάστασης, αρχής γενομένης από το 1821; Ποια υπήρξε η πορεία της εφαρμογής τους στο ανεξάρτητο, αλλά υπό προστασία βασίλειο, το οποίο –κατόπιν της ευρωπαϊκής παρέμβασης– αναδύθηκε μέσα από τις θυσίες των προκρίτων, των πολεμάρχων, των παλικαριών, των λογίων, του κλήρου, των πολεμοπαθών και των φιλελλήνων; Ποιο ήταν το αποτύπωμα των διαδικασιών αφενός στους ίδιους τους αγωνιστές και τους απογόνους τους, αφετέρου στους κρατικούς θεσμούς και την ελληνική κοινωνία; 
Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα, στα οποία θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις. Μεταξύ των παραμέτρων, οι οποίες θα αναδειχθούν, είναι η ποικιλότητα των διεκδικήσεων των αγωνιστών και αντιστοίχως των ανταμοιβών, η επιχειρηματολογία των αιτούντων, η δυσαναλογία ανάμεσα στα διαθέσιμα μέσα από τη μια και τις απαιτήσεις και τις ανάγκες από την άλλη, η λειτουργία των επιτροπών αξιολόγησης που συστάθηκαν κατά καιρούς, η νομοθετική υπερπαραγωγή, η λογική(;) των εξαιρέσεων στους κανόνες, οι λόγοι της επιμονής στη σύσταση πολυμελών επιτροπών Αγώνος, αφού τα μέσα εξόφλησης των οφειλών απουσίαζαν και εν γένει ο διάλογος του ζητήματος των ανταμοιβών με τις ευρύτερες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.
Προκειμένου να ξεδιπλωθεί το πλέγμα που δημιουργήθηκε και να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι της διαιώνισης του ζητήματος, θα εστιάσουμε σε τρία χαρακτηριστικά «επεισόδια». Το πρώτο είναι η θέσπιση του αριστείου του Αγώνος (1834) και η εξέλιξη των απονομών έως τον Δεκέμβριο του 1836. Στο αριστείο θα αναφερθούμε εκτενώς και κατά την περιγραφή του δεύτερου «επεισοδίου», δηλαδή τις αποφάσεις, τις οποίες έλαβε η Εθνοσυνέλευση του 1843-1844 για τους αγωνιστές. Ακόμα, θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις εργασίες της «επί των εκδουλεύσεων και θυσιών του Αγώνος Επιτροπής», οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το διάστημα 1865-1877, κατόπιν απόφασης της Εθνοσυνέλευσης του 1862-1864.
Πέρα από την οργιώδη νομοθετική παραγωγή, για την πραγμάτευση του θέματος αξιοποιήθηκαν το Αρχείο Αριστείων των ΓΑΚ, τα αποκείμενα στο Αρχείο Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ιερού Αγώνος, ο Τύπος της καποδιστριακής και της οθωνικής περιόδου και τα Απομνημονεύματα των αγωνιστών.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom και μπορείτε να την παρακολουθήσετε επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
 
Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση, 26.1.2022, 20:00
06/10/2021
Σωτηρούλα Βασιλείου,

Το θεσμικό πλαίσιο και η γραφειοκρατία της αποκατάστασης των αγωνιστών
της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1...
Νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων
09/02/2021
Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων (Οκτώβριος 2021-Ιοάνουάριος 2021)

Λόγω των έκτακτων συνθηκών το χειμερινό πρό...