Επόμενη συνάντηση, 13.1.2021, 20:00

Οι οθωμανικές προσλήψεις της Σερβικής και Ελληνικής Επανάστασης:
Μια απόπειρα τυπολογίας
 
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία από την ίδρυσή της έως τα τέλη του 18ου αι. είχε αντιμετωπίσει διάφορες τοπικές ή «εθνοτικές» εξεγέρσεις. Όσο κι αν οι εθνικές ιστοριογραφίες των λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάζουν τις προνεωτερικές εξεγέρσεις και τις μορφές ένοπλης αντίστασης ως έκφανση του διαρκούς αγώνα των λαών αυτών προς την ελευθερία και την ανεξαρτησία, πρέπει να παραδεχτούμε ότι στη βάση των κινημάτων και των εξεγέρσεων αυτών βρίσκονταν τις περισσότερες φορές οικονομικά αιτήματα, ενώ απουσίαζαν οι βασικές προϋποθέσεις (ριζική ανατροπή κοινωνικών και πολιτικών δομών, ευρεία συμμαχία κοινωνικών στρωμάτων) που θα μας επέτρεπαν να τις χαρακτηρίσουμε επαναστάσεις. Με τη Γαλλική Επανάσταση και τη βαθμιαία υιοθέτηση μιας νέας συλλογικής ταυτότητας οι εξεγέρσεις απέκτησαν πολιτικό πρόσημο και μετατράπηκαν σε εθνικές επαναστάσεις. 
Οι οθωμανικές πηγές δεν έχουν χρονικό βάθος στη μελέτη τους από τους έλληνες ιστορικούς και μόνο τα τελευταία χρόνια με τη συστηματική μελέτη τους μπορεί να γίνει μια εκτίμηση και αξιολόγησή τους όσον αφορά τις οθωμανικές προσλήψεις της Ελληνικής Επανάστασης. Από την άλλη πλευρά, η εικόνα που έχουμε όσον αφορά τις αντιδράσεις των Οθωμανών απέναντι στη Σερβική Επανάσταση παραμένει αποσπασματική. Στόχος της ομιλίας είναι να εξετάσει τις οθωμανικές πολιτικές αντιδράσεις και τις αλλαγές που προκάλεσαν οι επαναστάσεις αυτές στην οθωμανική πολιτική σκέψη. Επίσης, θα επιχειρηθεί μια απόπειρα σύγκρισης των μέσων που επιστράτευσαν οι Οθωμανοί, προκειμένου να επαναφέρουν τους επαναστατημένους υπηκόους στο καθεστώς του «ζιμμή». 
 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom και μπορείτε να την παρακολουθήσετε επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/j/88563511214?pwd=NlBSa1NjdXdPV0RwSmdkejlYaHlTUT09
 
Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση, 13.1.2021, 20:00
08/11/2020
Λεωνίδας Μοίρας

Οι οθωμανικές προσλήψεις της Σερβικής και Ελληνικής Επανάστασης:
Μια απόπειρα τυπολογίας

Η Οθωμανι...
Αναβολή Συνεδρίου
05/10/2020
Σας ενημερώνουμε ότι το συνέδριο της ΕΜΝΕ "Η Επανάσταση του 1821: νέες προσεγγίσεις", που είχε προγραμματιστεί για τις 29-31 Οκτωβρίου 2020...