Επόμενη συνάντηση, 10.3.2021, 20:00

 
 
Το Συνέδριο της Βιέννης: πόλεμος και ειρήνη στα χρόνια του ’21 
 
 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στο Συνέδριο της Βιέννης (1814-15) το οποίο προσεγγίζεται ως έκφραση των διεθνών σχέσεων και λιγότερο της εξωτερικής πολιτικής των κρατών που συμμετείχαν σε αυτό και, κυρίως, το κατηύθυναν. Μέσα από τις έννοιες του πολέμου, της κατάκτησης, της ειρήνης και της συνεργασίας η εισήγηση θα προσπαθήσει να δείξει ότι η πολιτική του Συνεδρίου της Βιέννης ήταν αποτέλεσμα μιας σημαντικής τομής στις σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και ότι η Ελληνική Επανάσταση ήλθε αντιμέτωπη με μία νέα πολιτική κατάσταση και όχι με την «αναβίωση» του πνεύματος του ancien régime. Για τον λόγο αυτόν η παρουσίαση θα επεκταθεί στα χρόνια επώασης των ιδεών οι οποίες επηρέασαν τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Είναι γνωστό ότι με την Αμερικανική και με τη Γαλλική Επανάσταση διακηρύχθηκαν αλλά και διαδόθηκαν τόσο τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα του ανθρώπου όσο και τα πολιτικά δικαιώματα που αφορούν στη σχέση του ατόμου με την πολιτική κοινότητα, δηλαδή επαναπροσδιορίστηκε ο τρόπος οργάνωσης της πολιτικής κοινότητας. Στην εισήγηση αυτή, το Συνέδριο της Βιέννης ερμηνεύεται ως κατάληξη και έκφραση μιας άλλης, λιγότερο γνωστής «επανάστασης», εκείνης που αφορά όχι πλέον στις σχέσεις μεταξύ των ατόμων ή ατόμων και πολιτικής κοινότητας, αλλά στις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Το βασικό ζήτημα που απασχολούσε τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη την εποχή του Συνεδρίου -με βραχυπρόθεσμο γνώμονα τον εξορθολογισμό της εσωτερικής και εξωτερικής τους πολιτικής και τη συγκράτηση του δημόσιου χρέους- ήταν με ποιον τρόπο έπρεπε να οργανωθούν οι διακρατικές σχέσεις ώστε να περιοριστεί ο πόλεμος και να εδραιωθεί μια μακρόπνοη ειρήνη. Την απάντηση την είχαν ήδη προτείνει αρκετοί συγγραφείς της προηγούμενης περιόδου και συνοψιζόταν στο ακόλουθο αίτημα: τα κράτη στις μεταξύ τους σχέσεις να συνάψουν ένα «κοινωνικό συμβόλαιο», ανάλογο με εκείνο που υπήρχε μεταξύ των ατόμων, ώστε να εγκαταλείψουν την άναρχη συμβίωσή τους και να υπόκεινται στο πνεύμα του Νόμου. Με την ορολογία της εποχής, τα κράτη έπρεπε να εγκαταλείψουν τη φυσική κατάσταση, δηλαδή την κατάσταση πολέμου, και να οργανωθούν σε κοινωνία. Αυτό ήταν το πνεύμα το οποίο προσπάθησε να ενστερνιστεί το Συνέδριο της Βιέννης αλλά μέσα από την «ασφάλεια» που παρείχαν οι οικείες πολιτειακές μορφές του 18ου αι. και η εδαφική ισορροπία ισχύος στην Ευρώπη.
 
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom και μπορείτε να την παρακολουθήσετε επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/j/84575021491?pwd=dnhxdExtK0NwVnhLSW8yQ285L2xuZz09
 
Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση, 10.3.2021, 20:00
09/02/2021
Εύη Καρούζου

Το Συνέδριο της Βιέννης: πόλεμος και ειρήνη στα χρόνια του ’21

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο Συνέδριο της Βιέ...
Νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων
09/02/2021
Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων (Φεβρουάριος 2021-Ιούνιος 2021)

Λόγω των έκτακτων συνθηκών το εαρινό πρόγραμμ...