Επόμενη συνάντηση, 7.12.2022, 20:00

 
Για την Περιβαλλοντική Ιστορία: 
η άνοιξη ενός κλάδου και η ανάδειξη μίας έρευνας για τον ελλαδικό χώρο
 
Στόχος της συγκεκριμένης ομιλίας είναι να εισαγάγει το κοινό στον νέο ιστοριογραφικό κλάδο που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, την Περιβαλλοντική Ιστορία. Δύο θεματικές θα θιγούν. Καταρχάς, θα γίνει μία κατατοπιστική εισαγωγή στο ιστοριογραφικό αντικείμενο του κλάδου της Περιβαλλοντικής Ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πραγματοποιηθεί και μία σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση των όσων έχουν ήδη επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο της Περιβαλλοντικής Ιστορίας της Ελλάδας, με ειδική μνεία στα ιδρύματα που ανέθρεψαν τον κλάδο και στην ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ιστορίας». Το δεύτερο σκέλος της ομιλίας θα είναι καθαρά ερευνητικό και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μίας πολυετούς προσπάθειας που προσανατολίζεται στην ανάδειξη μίας κοινωνικής-περιβαλλοντικής ιστορίας της μεσοπολεμικής Μακεδονίας. Στο επίκεντρο της έρευνας αυτής βρίσκονται τα μεγάλα τεχνικά έργα που έλαβαν χώρα στην περιοχή και ιδιαίτερα οι μεγάλες αποξηράνσεις του Μεσοπολέμου: η λίμνη των Γιαννιτσών, τα τενάγη των Φιλίππων και η λίμνη (Τ)Αχινού. Εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών των –φαραωνικών για την εποχή και την περιοχή– έργων, βαρύτητα θα δοθεί στις πολιτισμικές και κοινωνικές προεκτάσεις που είχαν στους πληθυσμούς της Μακεδονίας, τόσο τους γηγενείς, όσο και τους προσφυγικούς, ιδιαίτερα στα πλαίσια της εδαφικής και πολιτικής ενσωμάτωσης της περιοχής στο ελληνικό κράτος.
 
Τελευταία νέα
50 Χρόνια Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού-Περιοδικό Μνήμων
16/11/2022
Εκδήλωση για την συμπλήρωση των 50 χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Αθήνα, 24-25 Νοεμβρίου 2022, Αμφιθέατρο, Κεντ...
Επόμενη συνάντηση, 7.12.2022, 20:00
04/10/2022
Γιώργος Βλάχος, "Για την Περιβαλλοντική Ιστορία:
η άνοιξη ενός κλάδου και η ανάδειξη μίας έρευνας για τον ελλαδικό χώρο".

Συζ...