Επόμενη συνάντηση, 31.01.2024, 20:00

 
Η ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας
 
Πρόκειται για μια πρώτη προσέγγιση ερευνητικού έργου με αντικείμενο την ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας (ΕΦΕ). Η ΕΦΕ είναι το πρώτο σωματείο ερασιτεχνών φωτογράφων που ιδρύθηκε στην Ελλάδα και λειτουργεί από το 1952 αδιαλείπτως έως σήμερα. Σύμφωνα με το Καταστατικό της, η ΕΦΕ αποσκοπούσε στη «διά παντός προσφόρου τρόπου ανάπτυξιν της φωτογραφίας ως εξαιρετικής τέχνης, […] την τεχνικήν κατάρτισιν και ψυχαγώγησιν, […] την ανάπτυξιν της τουριστικής ιδέας και του εκδρομικού πνεύματος», καθώς και στη λήψη μέτρων για τη διάδοση της φωτογραφίας στην ελληνική κοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα 73 ιδρυτικά μέλη της ήταν και η Ελένη Βλάχου, στοιχείο που υποδηλώνει τη στενή σχέση της ιστορίας της Φωτογραφίας με την ιστορία του Τύπου. Από το έτος της ίδρυσής της, η ΕΦΕ συγκεντρώνει έναν μεγάλο αριθμό ερασιτεχνών καλλιτεχνών φωτογράφων που προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Η συγγραφή της ιστορίας της αποσκοπεί στο να καταδειχθεί η προϊστορία της σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά παραδείγματα, η πρόταση που διαμόρφωσε κατά τη δεκαετία του ’50 και ο ρόλος της στη διαμόρφωση μιας ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας μέσω της ανάδειξης της τουριστικής, αστικής και αρχαιολογικής εικονογραφίας της χώρας. Πηγές της έρευνας θα αποτελέσουν τα αρχειακά τεκμήρια της ΕΦΕ καθώς και το φωτογραφικό έργο των μελών της. Το εγχείρημα συγγραφής της ιστορίας της ΕΦΕ θα εστιάσει αφενός στη διαδρομή και στην κοινωνικο-επαγγελματική διαστρωμάτωση ενός πολιτιστικού μη κερδοσκοπικού σωματείου και αφετέρου στις διαδικασίες συγκρότησης εθνικής πολιτισμικής ταυτότητας στη μεταπολεμική Ελλάδα.
 
Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση, 31.01.2024, 20:00
12/01/2024
Ράνια Πολυκανδριώτη, "Η ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας"

Συζητήτρια: Πηνελόπη Πετσίνη
Ιστοριογραφικά Εργαστήρια | Πρόσκληση συμμετοχής
16/10/2023
Σας καλούμε να συμμετέχετε στα Ιστοριογραφικά Εργαστήρια που διοργανώνει για πρώτη φορά φέτος η ΕΜΝΕ. Τα εργαστήρια καλύπτουν τις εξή...