Επόμενη συνάντηση, 4.5.2022, 20:00

 
«να βάλει το μισό με το ναύλο και το μισό με σερμαγιέ επειδή η τιμή σιταρίου […] θέλει βασταχθεί αυτόν τον χειμώνα». Η χρηματοδότηση του υδραίικου θαλάσσιου εμπορίου και της ναυτιλίας μετά την Επανάσταση (1832-1862)

Το παραπάνω απόσπασμα από επιστολή του Λάζαρου προς τον Δημήτριο Τσαμαδό, στις 27 Αυγούστου 1830, σχετικά με την επικείμενη οργάνωση ενός εμπορικού ταξιδιού είναι, αφενός, ενδεικτική μιας τάσης. Με την λήξη της Ελληνικής Επανάστασης, τις μεγάλες πλοιοκτητικές οικογένειες της Ύδρας, όπως οι Τσαμαδοί, απασχολούσε η ανάγκη επιστροφής και δραστηριοποίησης στο θαλάσσιο εμπόριο της Μεσογείου. Αφετέρου, μας υπενθυμίζει τους γνωστούς, από τα προεπαναστατικά χρόνια, μηχανισμούς της υδραίικης εμπορικής ναυτιλίας καθώς επίσης και τις πραγματικότητες που αντιμετώπιζαν οι υδραίοι πλοιοκτήτες: σερμαγιά, ναύλος, προβληματισμός για την μεταβαλλόμενη τιμή των σιτηρών… 
Κατά πόσο, όμως, αυτοί οι μηχανισμοί οργάνωσης και χρηματοδότησης του θαλάσσιου εμπορίου και της ναυτιλίας της Ύδρας άντεξαν τις δεκαετίες μετά την Επανάσταση; Σε αυτό το ερώτημα επιδιώκει να απαντήσει η συγκεκριμένη παρουσίαση. Ειδικότερα, εστιάζω στην αντοχή ή/και εξασθένιση πρακτικών όπως η σερμαγιά και το θαλασσοδάνειο. Η πολυσημία που παρουσιάζουν αυτοί οι όροι επιβάλλει την ανάδειξη του, ανά περίπτωση, συγκεκριμένου περιεχόμενού τους ως πρακτικών χρηματοδότησης τόσο της καθαυτό εμπορικής πράξης όσο και των επιμέρους λειτουργιών που συναρθρώνονταν για την πραγματοποίηση του ταξιδιού (μισθοδοσία, τροφοδοσία, επισκευές, πιστώσεις). Ακόμα, επιβάλλει τη διερεύνηση της σύνδεσης των μορφών χρηματοδότησης με συγκεκριμένους πλόες (Μαύρη Θάλασσα, παράκτιο εμπόριο του Αιγαίου κ.ά.) και συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορίου και φορτίων (σιτηρά κ.ά.)
Η παρουσίαση σκοπεύει, επίσης, να συμβάλει στην περαιτέρω ανίχνευση των σχέσεων οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών παραγόντων και κεφαλαιούχων στα λιμάνια του Αιγαίου και στα διοικητικά κέντρα του ελληνικού κράτους στη διάρκεια αυτών των χρόνων. Αποτελεί, ίσως, και μια προσπάθεια εκ νέου «επίσκεψης» στον προβληματισμό για τις διαθεσιμότητες και τις στρατηγικές των κεφαλαίων στο ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom και μπορείτε να την παρακολουθήσετε επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 
 
Τελευταία νέα
Συναντήσεις
03/05/2022
Σας ενημερώνουμε πως η επόμενη συνάντηση στις 4/5 θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom και μπορείτε να την π...
Επόμενη συνάντηση, 4.5.2022, 20:00
27/02/2022
Μηνάς Αντύπας, «να βάλει το μισό με το ναύλο και το μισό με σερμαγιέ επειδή η τιμή σιταρίου […] θέλει βασταχθεί αυτόν τον χειμώνα». Η χρη...