Επόμενη συνάντηση, 21.10.2020, 20:00

«Όταν η γυναίκα ήρθε και χτύπησε τον πάσσαλο της Ανεξαρτησίας μέσα στο κεφάλι του Σισάρα, με το Σφυρί του αγίου λόγου του Θεού»: 
Η Katherine Chidley εναντίον του Thomas Edwards
 
Η θρησκεία υπήρξε αναμφισβήτητα μια κρίσιμη διάσταση της αγγλικής επανάστασης των μέσων του 17ου αιώνα. Εξαρχής η θρησκευτικότητα των υπηκόων συνδέθηκε με την πρόσδεσή τους στην πολιτική υπόθεση είτε των βασιλοφρόνων είτε των κοινοβουλευτικών στη μαινόμενη πολεμική σύγκρουση, με τον θρησκευτικό και πολιτικό κατακερματισμό να καθίσταται συνώνυμος της επαναστατικής δεκαετίας του 1640 όχι μόνο σε ό,τι αφορούσε τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, αλλά και το εσωτερικό του ίδιου του κοινοβουλευτικού μετώπου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η εξέταση της δημόσιας αντιπαράθεσης της Katherine Chidley με τον Thomas Edwards. H θρησκευτική ριζοσπάστρια και συγγραφέας Chidley, που συνδέθηκε και με τους Levellers, εμφανίστηκε αρκετά πρώιμα στη δημόσια σφαίρα υπερασπιζόμενη το δικαίωμα των σχισματικών εκκλησιών να υφίστανται και να λειτουργούν ανεξάρτητα από την κρατική Εκκλησία, ενάντια στο μοντέλο της ιεραρχικής και συγκεντρωτικής εκκλησιαστικής διοίκησης που υποστήριζε ο πρεσβυτεριανός Edwards. Το ζητούμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν είναι η λεπτομερής εξέταση των δύο αυτών αντιτιθέμενων εκκλησιολογιών· αυτές αποτελούν το σημείο εκκίνησης για την πραγμάτευση του γυναικείου ριζοσπαστισμού της περιόδου όπως αυτός εκφράστηκε στην περίπτωση της Chidley. Μέσα από την εξέταση των κειμένων της Chidley και του Edwards, όπως επίσης και άλλων συγχρόνων τους που ενεπλάκησαν στον πόλεμο των φυλλαδίων της περιόδου, οι στόχοι που τίθενται είναι οι εξής: πρώτον, να εξεταστεί η ριζοσπαστική «φωνή» της Chidley στο πλαίσιο της δημόσιας θρησκευτικής αντιπαράθεσης και το πώς οι άνδρες σύγχρονοί της αλλά και η ίδια αξιοποιούσαν το φύλο της σε αυτά τα συμφραζόμενα· δεύτερον, να ιδωθεί η πρώιμη «διαδρομή» της στη βάση της ανάδειξης ορισμένων σημαντικών στοιχείων της προϊστορίας του κινήματος των Levellers. 

Χαρούλα Μούτσιου, Συζητήτριες: Ανδρονίκη Διαλέτη, Αθηνά Συριάτου

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom και μπορείτε να την παρακολουθήσετε επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/j/82239721051?pwd=eGJmajBWZzFnU09PZ3hhZjBCYlIzdz09
Τελευταία νέα
Αναβολή Συνεδρίου
05/10/2020
Σας ενημερώνουμε ότι το συνέδριο της ΕΜΝΕ "Η Επανάσταση του 1821: νέες προσεγγίσεις", που είχε προγραμματιστεί για τις 29-31 Οκτωβρίου 2020...
Επόμενη συνάντηση, 21.10.2020, 20:00
21/09/2020
Χαρούλα Μούτσιου, «Όταν η γυναίκα ήρθε και χτύπησε τον πάσσαλο της Ανεξαρτησίας μέσα στο κεφάλι του Σισάρα, με το Σφυρί του αγίου λόγου ...