Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 19.02.2020

Άντα Διάλλα

Το Συνέδριο της Βιέννης: παλιές και νέες ιστορίες από μια ρωσική προοπτική
Το Συνέδριο της Βιέννης (1814-1815) εξετάζεται τις περισσότερες φορές ως το συνέδριο που αποκήρυξε τις επαναστατικές ιδέες και εγκαινίασε την εποχή της Παλινόρθωσης. Ωστόσο, ορισμένες νέες μελέτες για το θέμα υποστηρίζουν ότι η αποτροπή των επαναστάσεων ήταν η μια όψη της ιστορίας. Η άλλη όψη ήταν ότι οι βασιλείς και οι πολιτικοί που συγκεντρώθηκαν στη Βιέννη αντιλαμβάνονταν ότι το μεταπολεμικό σύστημα ασφαλείας θα έπρεπε να επιτευχθεί όχι μόνο με το να αποτραπεί η επανάσταση αλλά ταυτόχρονα και η αντεπανάσταση. Την ίδια εποχή η Ρωσία εδραίωνε τη θέση της ως μια μεγάλη Ευρωπαϊκή δύναμη με πολιτικούς, αλλά και πολιτισμικούς όρους. Ενάντια στα παλαιά και τρέχοντα στερεότυπα που συνήθως τοποθετούν την χώρα αυτή στο περιθώριο των ευρωπαϊκών εμπειριών, ο ρωσικός «ευρύς 18ος αιώνας» έφερνε τη Ρωσία στο κέντρο της μεταναπολεοντείου εποχής. Η παρουσίασή μου θα αρθρωθεί γύρω από δύο άξονες: α) την επανεξέταση της έννοιας της Παλινόρθωσης σε συνάρτηση με ιδέες σχετικές με την πηγή της κυριαρχίας, τη σκλαβιά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το συνταγματισμό και τέλος την ίδια την έννοια της επανάστασης στενά συνδεδεμένης με την ιδέα της Ευρώπης (είτε ως φόβο, είτε αντιθέτως ως πηγή ελπίδας), β) την εκ νέου επίσκεψη της σημασίας του Συνεδρίου από μια ρωσο-ελληνική οπτική ως μιας κρίσιμης στιγμής για να κατανοήσει κανείς το μεσογειακό επαναστατικό κίνημα της δεκαετίας του 1820.

Συζητήτριες: Νάσια Γιακωβάκη, Εύη Καρούζου

Τελευταία νέα
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 19.02.2020
03/04/2019
Επόμενη συνάντηση-συζήτηση, 19.02.2020

Νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων
07/02/2019
Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα συναντήσεων-συζητήσεων (Φεβρουάριος 2020-Ιούνιος 2020)